ส่งมอบกระดาษคำตอบ O-NET และ ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา

โพสต์7 ก.พ. 2563 04:24โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2563 04:35 ]
https://photos.app.goo.gl/FXzTx3SrYtkCcyL2A
5 กุมภาพันธ์ 2563 : 
   (1) ส่งมอบกระดาษคำตอบการสอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 และ ป.6 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์สอบ สพป.เชียงราย เขต 2 ให้แก่ ตัวแทน สทศ.

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
   (2) ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาฯ  : 
         2.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา และปัจฉิมนิเทศ

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)https://photos.app.goo.gl/Uu6NHUddiE22uLA79
  
        2.2 ผู้ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา จัดงานเลี้ยงขอบคุณวิทยากรพี่เลี้ยง  ณ ร้านอาหารริมกอง อ.แม่ลาว


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments