ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

โพสต์19 ก.พ. 2560 08:20โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2560 08:36 ]
https://goo.gl/photos/NpnNehUmTBnuBTL49
16 กุมภาพันธ์ 2560
: ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  เสด็จเปิดอาคารเรียน ณ โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก) อ.พาน  และโรงเรียนโป่งแพร่วิทยา อ.แม่ลาว
Comments