ร่วมรับฟังการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model (วันที่ 8)

โพสต์6 ธ.ค. 2562 06:43โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 23 ธ.ค. 2562 00:55 ]

https://photos.app.goo.gl/iKFtyefzomJj2swV8
2 ธันวาคม 2562 :
 ร่วมรับฟังและเสนอแนะการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด (วันที่ 8)
   - ภาคเช้า  จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ บ้านป่าบง บ้านแม่แก้วเด่นชัย บ้านแม่พุง บ้านแสนเจริญ เวียงผาวิทยา โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ บ้านโป่งนก และบ้านห้วยส้านพลับพลา
   - ภาคบ่าย  จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ ริมวัง 1  บ้านป่าแดงงาม บ้านห้วยมะแกง ห้วยน้ำขุ่นวิทยา บ้านดอนสลี บ้านป่าสัก บ้านเมืองน้อยฯ และ
ธารทองวิทยา

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

Comments