ร่วมรับฟังการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model (วันที่ 7)

โพสต์6 ธ.ค. 2562 06:35โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 23 ธ.ค. 2562 00:56 ]
https://photos.app.goo.gl/DjKDRGbQZPUKY8Kz7
29 พฤศจิกายน 2562 :
 ร่วมรับฟังและเสนอแนะการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด (วันที่ 7)
   - ภาคเช้า  จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ บ้านเจริญเมือง  แม่้อ้อประชารัฐ  ป่าแงะวิทยา  ชุมชนบ้านโป่ง  บ้านปางหก  ดอยเวียงวิทยา  บ้านโป่งเหนือ และโป่งน้ำร้อนวิทยา
   - ภาคบ่าย  จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ บ้านปางเกาะทราย  บ้านสันต้นดู่  บ้านสันก้างปลา  บ้านฮ่างต่ำ และบ้านท่ามะโอ

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments