ร่วมรับฟังการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model (วันที่ 5)

โพสต์5 ธ.ค. 2562 01:00โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 23 ธ.ค. 2562 01:27 ]
https://photos.app.goo.gl/UPizCJfWqZyLAPjFA

26 พฤศจิกายน 2562 : ร่วมรับฟังและเสนอแนะการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด (วันที่ 5) 
   - ภาคเช้า  จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ สันกลางวิทยา บ้านจำคาวตอง บ้านโป่ง บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ ท่าก๊อพลับพลาวิทยา บ้านแม่โมงเย้า บ้านแม่ปูนหลวงและปางมะกาดวิทยา
   ภาคบ่าย  จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด บ้านฝั่งตื้น ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 
บ้านป่าตึง (เวียงป่าเป้า) ห้วยส้านยาววิทยาและบ้านห้วยกล้า

 

           (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments