ร่วมรับฟังการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model (วันที่ 4)

โพสต์5 ธ.ค. 2562 00:29โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 23 ธ.ค. 2562 00:37 ]
https://photos.app.goo.gl/rvkQiCYi1x17NBqA8
23 พฤศจิกายน 2562 :
 ร่วมรับฟังและเสนอแนะการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด (วันที่ 4)
   - ภาคเช้า  จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ เจริญเมืองวิทยา  บ้านแม่แก้วใต้  โรงช้างวิทยา  บ้านหนองผำ  บ้านขุนลาว  บ้านแม่ต่ำ  บ้านผาแดงหลวง และชุมชนบ้านกู่ฯ
   - ภาคบ่าย  จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ บ้านเหมืองง่า  ปูแกงฯ  บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก  บ้านปางกิ่วฯ  บ้านสัน  บ้านทุ่งยาว  บ้านหนองเก้าห้อง  และบ้านห้วยไคร้ 

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments