ร่วมรับฟังการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model (วันที่ 3)

โพสต์5 ธ.ค. 2562 00:05โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 5 ธ.ค. 2562 00:31 ]
https://photos.app.goo.gl/wGKA5XfHEv3ePER88
22 พฤศจิกายน 2562 :
 ร่วมรับฟังและเสนอแนะการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด (วันที่ 3)
   - ภาคเช้า  จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ บ้านโป่งแดง  ป่าแดงวิทยา  ศรีโพธิ์เงินวิทยา  บ้านโป่งฟูเฟือง บ้านหนองยาว  บ้านป่าแงะ  และบ้านผาบ่องฯ
   - ภาคบ่าย  จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ บ้านหนองบัว  ทานตะวันวิทยา  บ้านปางอ้อย  บ้านป่าถ่อนฯ  บ้านเลาลี  บ้านลังกา และอนุบาลแม่ลาว 

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments