ร่วมรับฟังการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model (วันที่ 2)

โพสต์4 ธ.ค. 2562 23:57โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 5 ธ.ค. 2562 00:31 ]
https://photos.app.goo.gl/vkHyPgvPs2HD5Z2i6
21 พฤศจิกายน 2562 :
ร่วมรับฟังและเสนอแนะการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด (วันที่ 2)
   - ภาคเช้า  จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนร่องธารวิทยา เวียงห้าววิทยา บ้านม่วงคำ  บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์)  บ้านแม่ผักแหละ  ชุมชนบ้านสันมะค่า บ้านโป่งเทวี และไทยรัฐวิทยา 32 (บ้านสาขันหอม)
   - ภาคบ่าย  จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสันติวัน  บ้านสิบสอง  ชุมชนบ้านสันจำปา  ดอยเวียงผาพิทยา  บ้านดงมะดะ  และบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ  

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments