ร่วมรับฟังการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model

โพสต์4 ธ.ค. 2562 23:35โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 4 ธ.ค. 2562 23:59 ]
https://photos.app.goo.gl/ZH54hAFwbxiJuAqb8

19 พฤศจิกายน 2562 ร่วมรับฟังและเสนอแนะการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด 
   - ภาคเช้า  จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโป่งทลายใหม่เจริญ บ้านวังวิทยา บ้านห้วยน้ำเย็น  อนุบาลเวียงป่าเป้า อนุบาลแม่ขะจาน และชุมชนบ้านป่าก่อดำ
   - ภาคบ่าย  จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์  บ้านกล้วย  อนุบาลพานฯ  บ้านแม่พริกฯ  บ้านดินดำ  บ้านวาวี  ป่างิ้ววิทยา  และอนุบาลจอมหมอกแก้ว

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

Comments