ร่วมประชุมผู้บริหาร อ.เวียงป่าเป้า & ประชุมครูโครงการบ้านนักวิทย์ฯ

โพสต์16 ก.พ. 2561 22:50โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2561 01:58 ]
16 กุมภาพันธ์ 2561 : ร่วมประชุมผู้บริหาร อ.เวียงป่าเป้า & ประชุมครูโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

https://photos.app.goo.gl/bNxRAh96sSzA9QyE2

1. 
ร่วมประชุมผู้บริหาร อ.เวียงป่าเป้า : ตัวแทนศึกษานิเทศก์ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเวียงป่าเป้า  มีนายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบาย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ  ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบพื้นที่ อ.เวียงป่าเป้า ร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมโรงเรียนปางมะกาดวิทยา ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


https://photos.app.goo.gl/io5ck6Lwkl4c6bO03

2. ประชุมครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนในโครงการ "
บ้ํานนักวิทยําศําสตร์น้อย ประเทศไทย"  โดยมีครูโรงเรียน รุ่นที่ 1 : จำนวน 10 โรงเรียน รุ่นที่ 2  จำนวน 20 โรงเรียน และ รุ่นที่ 3  จำนวน 32 โรงเรียน ซึ่งในปีการศึกษา 2560  มีโรงเรียนที่ต้องขอรับกํารประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้ํานนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” จำนวน 29 โรงเรียน (ตามรายชื่อ)


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


Comments