ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พ.ค. 60 และประชุม ศน.

โพสต์11 พ.ค. 2560 00:26โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 11 พ.ค. 2560 03:27 ]
https://goo.gl/photos/R2GGuLZqX8QsDpnm8
11 พฤษภาคม 2560
:  (เช้า) ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พ.ค. 60  มีนายประถม  เชื้อหมอ เป็นประธานการประชุม โดยมอบนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  นอกจากนี้ มีประเด็นของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้แก่ ผลการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง (ชั้น ป.2, 4-5 และ ม.1-2) การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (National Test : NT ป.3) และการสอบ O-NET (ป.6, ม.3) แจ้งโรงเรียนส่งรายชื่อครูที่ยังไม่ผ่านการอบรมผู้คัดกรองผู้พิการทางการศึกษา, มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวมตามระบบฯ
(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

https://goo.gl/photos/xju2p1skfHn3LJuP8(บ่าย)
เวลา 14.00 น. : ประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อรับมอบนโยบายจาก ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2  ตลอดทั้งแลกเปลี่ยนปัญหาและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตราการนิเทศ ปีการศึกษา 2560

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


 
Comments