ร่วมประชุมผู้บริหารฯ ประจำเดือนมีนาคม 2560

โพสต์11 มี.ค. 2560 06:32โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 11 เม.ย. 2560 22:23 ]
https://goo.gl/photos/XZ43huMRkUnGgPsZ8
10 มีนาคม 2560 : ร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียน ประจำเดือนมีนาคม 2560  

- มีประเด็น/วาระประชุมจากกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้แก่ การนำผลการสอบโดยข้อสอบมาตรฐานกลาง ไปใช้คิดเกรดปลายปี 20 %  และผลการสอบ O-NET คิดเกรดปลายปี 30 %  และผลการสอบ NT จะประกาศ วันที่ 24 เมษายน โดยไม่ต้องนำผลสอบไปรวมคะแนนปลายปี
Comments