ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกครูฯ

โพสต์19 ธ.ค. 2560 18:30โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://photos.app.goo.gl/Wu6SZHueemkUcG1J2
18 ธันวาคม 2560 :
ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในงานวันครู ประจำปี 2560  ประกอบด้วย/ประเภทสายบริหาร  สายงานสอน  บุคลาการทางการศึกษาอื่น ม.38 ค (1) (2)  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์  มีนายจรัญ  แจ้งมณี  ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานพิธีประชุมฯ   มีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในครั้งนี้ จำนวน 55 คน 
Comments