ร่วมประชุมโครงการ e-PLC มหาวิทยาลัยพะเยา

โพสต์14 พ.ย. 2561 01:49โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2561 02:18 ]

https://photos.app.goo.gl/5gpmhA5yFPRVthLB6
5  พฤศจิกายน 2561 : ร่วมประชุมโครงการชุมชนเรียนรู้วิชาชีพเพื่อการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ  ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethic in professional Learning Community : e-PLC   ณ ห้องประชุม
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

Comments