ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ

โพสต์18 มิ.ย. 2559 21:52โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2559 01:27 ]
ระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน 2559
: ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่  ประกอบด้วยผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ (ผอ./รอง ผอ.สพป.) ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด จำนวน 41 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้

Comments