ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรฯ (OD)

โพสต์9 ก.ย. 2563 04:32โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 9 ก.ย. 2563 04:43 ]
https://photos.app.goo.gl/r5ZqovwxVuVjSsp38

2 - 3 กันยายน 2563
 : ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กร (OD : Organization Development) ประจำปี 2563  เพื่อสร้างความเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน  นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดและร่วมประชุม  ระหว่าง วันที่ 2 - 3 กันยายน .2563  ณ โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไชด์  อ.เชียงของ  จ.เชียงราย


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


https://photos.app.goo.gl/FN2RPMBZgs7bqmYe6

1 - 4 กันยายน 2563 : (นายสุวิทย์  บั้งเงิน  ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา) เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการทำแนวทางการประเมินโครงการและกระบวนการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา ตามมาตรฐานตัวชี้วัดการจัดการศึกษาทางไกล สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ  ณ โรงแรมคงการ์เด้นท์วิวรีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย 

Comments