ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานฯ โครงการโรงเรียนสุจริตฯ

โพสต์18 ส.ค. 2562 05:51โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://photos.app.goo.gl/15FEdYxwM8aTNUhL8
9-11 สิงหาคม  2562 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ (โดย ศน.รับผิดชอบโครงการ)  มีตัวแทนผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน  โรงเรียนต้นแบบ (ป่าแดงวิทยา) และโรงเรียนเครือข่ายฯ (ปูแกงฯ) เข้าร่วมฯ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เชียงใหม่ 

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments