ร่วมกิจกรรมงาน "วันครู" ประจำปี 2561

โพสต์17 ม.ค. 2561 22:06โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://photos.app.goo.gl/pITmhRUa5HeUpUFt1
16 มกราคม 2561
 คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมกิจกรรมงาน "วันครู" ประจำปี 2561 ตามพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ ได้แก่  อ.พาน  ณ ห้องประชุมโรงเรียนพานพิทยาคม 
 (นายจรัญ  แจ้งมณี : ประธานพิธี) อ.แม่สรวย ณ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม  (นายวรพงษ์  สันติวงค์ : ประธานพิธี) อ.แม่ลาว ณ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  อ.ป่าแดด ณ อาคารศิริวัฒน์ ที่ว่าการ อ.ป่าแดด (นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอป่าแดด : ประธานพิธี)  และ อ.เวียงป่าเป้า ณโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม (นางณัฎฐกันย์ ใจกันทา : ประธานพิธี)
Comments