ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์

โพสต์28 ต.ค. 2562 21:44โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2562 20:52 ]
https://photos.app.goo.gl/cQrLWP4mZoLGnA8v8
9 ตุลาคม 2562
 
: ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์  มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การรายงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตามตัวบ่งชี้ : ภายใน 15 ตค. 62)  การสรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2562  ให้จัดทำ 2 ลักษณะ (แบบย่อ 4 แผ่น และเป็นรูปเล่มสมบูรณ์) การรายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน (SAR)  และการตรวจสอบครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของกลุ่มนิเทศฯ เป็นต้น


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments