ร่วมกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

โพสต์14 พ.ย. 2562 20:48โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2562 20:53 ]
https://photos.app.goo.gl/u8qowkRkc8pdgjHUA

28 ตุลาคม 2562
 

   (1) ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต   เคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และฝ่ายบริหารพบปะเจ้าหน้าที่บุคลากรในสำนักงานฯ  ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.เชียงราย เขต 2

 

https://photos.app.goo.gl/AKcWnDXXQfB4Uk6f6

(2)
 ประชุมศึกษานิเทศก์  มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การไปศึกษาดูงานต่างจังหวัด (ให้ดำเนินการตามขั้นตอน)  การบริจาคและร่วมทำบุญ (ให้ ผอ.เขตฯ นำทีม)  การแข่งขันกีฬาสีภายใน  การกรอกข้อมูล Big Data  การอยู่เวรยาม  มาตรการประหยัด  การเสนอโครงการปีงบประมาณ 2563 กลุ่มนิเทศฯ เน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ อ่านออกเขียนได้ การสื่อสารภาษาอังกฤษ  การสรุปและรายงานโครงการ การนิเทศฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 และประเด็นอื่นๆ


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments