ร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับประเทศฯ

โพสต์3 ก.ค. 2560 03:18โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 3 ก.ค. 2560 21:08 ]
https://goo.gl/photos/oPsp4ehyQfrTchpeA
1-2 กรกฎาคม 2560
: นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทย "โครงการรักษ์ภาษาไทย"  ระดับชาติ รอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2560  ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จ.ปทุมธานี   มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 2 รายการ (3 ช่วงชั้น) จำนวน 6 คน  ดังนี้
1. อ่านเอาเรื่อง  ป.1-3 : ด.ช.ฐปนัท  เติมพันธุ์  (บ้านป่าต้าก)  ป.4-6 : ด.ญ.ชิดชนก แก้วดี  (ป่างิ้ววิทยา)  ม.1-3 : ด.ญ.ภาวิดา  เชอหมื่อ (โป่งแพร่วิทยา)
2. เขียนตาคำบอก ป.1-3 : ด.ญ.ภัทรวดี ณ ลำปาง (ชุมชนบ้านสันจำปา)  ป.4-6 : ด.ญ.จิราพร  เทโวขัติ (บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก) ม.1-3 : ด.ญ.ษมาพร จิตเกษม (ศิริมาตย์เทวี)

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments