รถห้องสมุดเคลื่อนที่ให้บริการ

โพสต์21 พ.ย. 2559 18:16โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2559 20:18 ]
https://goo.gl/photos/7vrtnWD8WG6Ypsck8
18 พฤศจิกายน 2558
: รถห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Library) ให้บริการแก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย อ.พาน จ.เชียงราย  นักเรียนให้ความสนใจและอยากให้นำรถโมบายมาให้บริการบ่อยๆ  (ขอบคุณคณะครูฯ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและคอยช่วยดูแลนักเรียนอย่างดียิ่ง)ขอบคุณ...
> บทม.ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ที่ให้การสนับสนุนรถโมบายห้องเคลื่อนที่ สพป.เชียงราย เขต 2
Comments