รับมอบข้อสอบ RT ป.1 และ นิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา

โพสต์7 ก.พ. 2563 04:44โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://photos.app.goo.gl/n13TYnMfVpJujhKZA
   
6 กุมภาพันธ์ 2563 :

   (1) รับมอบข้อสอบและกระดาษคำตอบการทดสอบการอ่านชั้นประถมศกึษาปีที่ 1 (Reading Test)
 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์สอบ สพป.เชียงราย เขต 2 จาก สพฐ.


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)https://photos.app.goo.gl/T9MyB13LJ3jRJoqD8


   (2) นิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมรับการประเมิมคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ณ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า และโรงเรียนบ้านทุ่งม่าน อ.เวียงป่าเป้า

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)

Comments