รับมอบข้อสอบ NT, ประชุมวางแผนฯ โรงเรียนประชารัฐ และจัดข้อสอบมาตรฐานปลายปี

โพสต์24 ก.พ. 2563 02:45โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://photos.app.goo.gl/wvYNzKGaivk2SPEJ6

24 กุมภาพันธ์ 2563
 : 

     1. รับมอบข้อสอบ NT ชั้น ป.3 ประจำปีการศึกษา 2562 จาก สพฐ. ของศูนย์สอบ สพป.เชียงราย เขต 2 (จำนวนทั้งสิ้น 24 สนามสอบ)


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)https://photos.app.goo.gl/1JPEYQXP2zz2gqXm7


     2. ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ  มีผู้บริหารโรงเรียนในโครงการสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 
(จำนวน 22 โรงเรียน) คณะศึกษานิเทศก์ และ School Partner : SP  จำนวน 9 คน  เข้าร่วมประชุมฯ  นางสาวพรทิพา พุทธวงศ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นประธานการประชุม

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)https://photos.app.goo.gl/ws7Nq4AoUYXs6LUB7


   
  3. จัดข้อสอบมาตรฐานปลายปี ประจำปีการศึกษา 2562  แยกตาม 4 สาระการเรียนรู้ (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้น (ป.5 และ ม.2) และสนามสอบ 154 สนามสอบ


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments