รับมอบข้อสอบ NT จาก สพฐ.

โพสต์11 มี.ค. 2560 06:01โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 12 เม.ย. 2560 05:55 ]
https://goo.gl/photos/ERYHjhWpbFnmZ8i59

2 มีนาคม 2560
   1. รับมอบข้อสอบ NT (National Test) ชั้น ป.3
       กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  รับมอบข้อสอบ NT ชั้น ป.3  ประจำปีการศึกษา 2559 จาก สพฐ.  เพื่อจัดสอบนักเรียน โรงเรียนในสังกัด จำนวนทั้งสิ้น 14 สนามสอบ (วันที่ 8 มีนาคม 2560)

https://goo.gl/photos/5JYtr9YKY45pUvYw8
   2. ประเมินผลการปฏิบัติงานสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560 

Comments