รับมอบข้อสอบการอ่าน ป.1 (Reading Test : RT) จาก สพฐ.

โพสต์27 ก.พ. 2561 20:22โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2561 20:33 ]
21 กุมภาพันธ์ 2561
: รับมอบข้อสอบการอ่าน ป.1 (Reading Test : RT) จาก สพฐ. เพื่อเตรียมดำเนินการจัดสอบในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (ตามหนังสือที่ ศธ 04044/ว636 ลว 23 ก.พ. 61)  โดยทุกโรงเรียนเป็นสนามสอบในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น  164 สนามสอบ(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments