รับการติดตามและประเมินผล นโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โพสต์25 พ.ย. 2558 02:57โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 4 ธ.ค. 2558 00:56 ]
25 พฤศจิกายน 2558 :
สพป.เชียงราย เขต 2  โรงเรียนบ้านแม่แก้วเหนือ และโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ รับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 1 ตามประเด็นทั้ง 7  จากคณะติดตามจาก สตผ. (่ท่านโสภณ โสมดี  ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. และท่านรัสรินทร์  ชุติวิบูลย์ฉัตร รอง ผอ. สตผ.)
 


Comments