รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ

โพสต์9 พ.ย. 2560 01:38โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 9 พ.ย. 2560 01:38 ]
https://photos.app.goo.gl/JBaYK4Qk9SOvwwV62
8 พฤศจิกายน 2560
: รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2560 จาก สพฐ. โดย...
   - คุณอังคณา เหว่าวิทย์  ประธานกรรมการ
   - คุณบรรดิษฐ์ ภูมิพัฒน์  กรรมการจาก ปปช. 
   - คุณอาริศรา ตระกูลวารีสุข  กรรมการและเลขานุการ
มีนายวรพงษ์ สันติวงค์ และนายจรัญ แจ้งมณี รอง ผอ. สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมบุคลากรในเขตพื้นที่ฯ ให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2
Comments