รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

โพสต์29 พ.ย. 2559 02:31โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://goo.gl/photos/TDXeGauW1KdZ8rXz9
29 พฤศจิกายน 2559 :
สพป.เชียงราย เขต 2 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  โดย นางรัสรินทร์  ชุติวิบูลย์ฉัตร   และนายรัตติโชต จากสำนักติดตามฯ สพฐ.  มีผู้บริหาร สพป.เชียงราย เขต 2  นายประถม  เชื้อหมอ (ผอ.สพป.) นายวรพงษ์ สันติวงค์ และนายจรัญ  แจ้งมณี (รอง ผอ.สพป.) ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ทุกคน รับการประเมินในครั้งนี้
        (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments