ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตัวแทนศูนย์สอบฯ O-NET

โพสต์9 ก.พ. 2561 01:23โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://photos.app.goo.gl/0WRfti7x01zjuZCe2
3-4 กุมภาพันธ์ 2561 : ปฏิบัติหน้าที่กรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ประจำศูนย์สอบ ปีการศึกษา 2560  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 13 สนามสอบ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 10 สนามสอบ  รวมทั้งสิ้น 23 สนามสอบ(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments