ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตัวแทนศูนย์สอบ NT

โพสต์11 มี.ค. 2562 03:35โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://photos.app.goo.gl/TeJvsBeergNWQHTn6
6 มีนาคม 2562 :
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตัวแทนศูนย์สอบการจัดสอบวัดความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562  จำนวนทั้งสิ้น 14 สนามสอบ  ใน 5 อำเภอ ได้แก่ อ.ป่าแดด (1)  พาน (2)  แม่ลาว (2)  แม่สรวย (7)  เวียงป่าเป้า (3) จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 3,047 คน(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments