ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติฯ

โพสต์11 ก.ย. 2560 05:39โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 2 ต.ค. 2560 23:53 ]

https://photos.app.goo.gl/69WAaoRcbegJknbw1

6 กันยายน 2560
 : ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับภูมิภาค รอบที่ 2 ประจำปี 2560  มีโรงเรียนเข้าร่วม 5 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 21 คน (ผู้บริหาร ครูแกนนำ และนักเรียนแกนนำ)
- คณะกรรมการดำเนินการคัดกรอง ได้แก่

1. นายจรัส  ลำทา  :  ผอ.ร.ร.เชียงกลาง “ประชาพัฒนา” สพม.เขต 37 (น่าน)
2. นายสังวาร  เอ็บมูล  :  ผอ.ร.ร. ราชประชานุเคราะห์ 13 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
3. นางสาวรัชนี  ลาภรัตนทอง  :  ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 


        (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments