ประเมินสถานศึกษาพอเพียงและสะเต็มศึกษา

โพสต์12 ก.ย. 2560 04:11โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2560 04:31 ]
12 กันยาย 2560 : ประเมินสถานศึกษาพอเพียงและสะเต็มศึกษา

https://photos.app.goo.gl/8wnPFzoa3aBe4CNm11. ประเมินสะเต็มศึกษา (STEM Education)  โดย ศน.วรลักษณ์  จันทร์เนตร  ณ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน  อ.เวียงป่าเป้า


(คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด)
https://photos.app.goo.gl/R12P9V1H5lxvVJqn2


2. 
คณะกรรมการคัดกรองผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศสถานศึกษาพอเพียง (Best Practice) ระดับภูมิภาค รอบที่ 2  ประกอบด้วย นายจรัส ลำทา  ผอ.โรงเรียนเชียงกลาง (ประชาพัฒนา)  สพม.เขต 37 (น่าน) นายสังวาร  เอ็บมูล ผอ. ร.ร.ราชประชานิเคราะห์  สพป.อุดรดิตถ์ เขต 2  นางสาวรัชนี  สาภรัตนทอง  ศน. สพป.เชียงใหม่ เขต 3  นางสาวจุฑาธิบดิ์ กุลดี และนางเสาร์วลักษณ์  นันชัยบัว ศน. สพป.เชียงราย เขต 2  ดำเนินการคัดกรองฯ ร.ร.เวียงผาวิทยา  อ.แม่สรวย

(คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด)

Comments