ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารโรงเรียน

โพสต์9 ต.ค. 2561 04:38โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2561 20:01 ]
ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2561 :  ประเมินผลการปฎิบ้ติงานผู้บริหารโรงเรียน (ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นคณะกรรมการ)

https://photos.app.goo.gl/DyURxKazk2krAr6fA
1. ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารโรงเรียนในเขต อ.เวียงป่าเป้า  
- ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นายสุวิทย์ บั้งเงิน ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนปางมะกาดวิทยา-โรงเรียนบ้านขุนลาว อ.เวียงป่าเป้า 

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


2. ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารโรงเรียนในเขต อ.แม่สรวย
 
- นายวรพงษ์  สันติวงค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นายบัณฑิต ไชยวงค์ ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในเขตอำเภอแม่สรวย (กลุ่มเครือข่ายฯ แม่พริก-ศรีถ้อย)

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)https://photos.app.goo.gl/CsHCSW2eBJadmRwb6

3. ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารโรงเรียนในเขต อ.ป่าแดด 
- ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในเขตอำเภอป่าแดด

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารโรงเรียนในเขต อ.แม่ลาว
- ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นางพรมเมือง เทวตา ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในเขตอำเภอแม่ลาว

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)Comments