ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

โพสต์22 ส.ค. 2560 05:29โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 17 ก.ย. 2560 01:16 ]
22 สิงหาคม 2560 : คณะการการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 2 คณะ

https://goo.gl/photos/UxGHuRKht8Bc9PAr7


คณะที่ 1
  ประกอบด้วย ผอ.สมเพชร ยาละ ผอ.กศน.อ.เวียงแก่น  ศน.ณภัทร. จันทรา และ ศน.วรลักษณ์  จันทร์เนตร  ประเมินฯ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน อ. เวียงป่าเป้า


https://goo.gl/photos/zwQQitacJQrJ9DQi7
คณะที่ 2
 
 ประกอบด้วย ผอ.บงกช  พันธนา  อดีต ผอ. กศน อ.เชียงแสน ศน.นรินทร  ชมชื่น  ศน.ศธจ.เชียงราย และ ศน.จุฑาธิบด์  กุลดี  ประเมินฯ ณ โรงเรียนบ้านโฮ่ง อ. เวียงป่าเป้า
Comments