ประเมินโรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่นฯ บ้านดอยช้าง

โพสต์28 ก.ย. 2560 00:30โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2560 03:32 ]
https://photos.app.goo.gl/QWpueX9XPr7DdVty2
27 กันยายน 2560
:
ประเมินโรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น โดยประเมินในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โรงเรียนบ้านดอยช้าง โดยคณะกรรมการฯ  ศน.สุชาติ ราชคมน์  ศน.บัณฑิต ไชยวงค์ และศน.จุฑาธิบดิ์ กุลดี  
ผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกอย่างดียิ่ง  

(คลิกรูปเพื่อดูดทั้งหมด) 
Comments