ประเมินโรงเรียนในฝันและสถานศึกษาพอเพียง

โพสต์19 ส.ค. 2560 05:57โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
17 สิงหาคม 2560คณะกรรมการประเมินการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการของโรงเรียน 3 รายการ ดังนี้

https://goo.gl/photos/GceXj2tu2LVx4Rn77


1. ประเมินห้องสมุดโรงเรียน : คณะกรรมการประเมินห้องสมุดโรงเรียน เพื่อคัดเลือกเป็นห้องสมุดต้นแบบของสำนักงานเขตพื้นที่ (สัปดาห์ที่ 2)  ประกอบด้วย ศน.พรทิพา พุทธวงค์  ศน.อนุรักษ์ พรมเลข และ ศน.รัษฎา  อภิวงค์งาม   ณ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา และบ้านขุนลาว อ.เวียงป่าเป้า


(คลิกรูป เพื่อดูทั้งหมด)https://goo.gl/photos/EjEbtjTypifUbUNM7


2. ประเมินโรงเรียนในฝัน :  คณะกรรมการประเมินโรงเรียนในฝัน ณ โรงเรียนบ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) และโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา  อ.แม่สรวย  ประกอบด้วย นายวรพงษ์  สันติวงค์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายทศพร  จันทร์เนตร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนฯ และคณะ

(คลิกรูป เพื่อดูทั้งหมด)
https://goo.gl/photos/At1k6hmxYPUndgDw7


3. ประเมินสถานศึกษาพอเพียง
 :  คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง   ประกอบด้วย ผอ.สมเพชร ยาละ ผอ.กศน.อ.เวียงแก่น  ศน.จุฑาธิบดิ์ กุลดี และ ศน.เสาร์วลักษณ์ นันทชัยบัว  ณ โรงเรียนบ้านปางหก อ.แม่สรวย(คลิกรูป เพื่อดูทั้งหมด)

Comments