ประเมินโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โพสต์11 มี.ค. 2562 04:04โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 11 มี.ค. 2562 04:04 ]
https://photos.app.goo.gl/3WoHV3tiwGrb4USo8
7-8 มีนาคม 2562 :
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 โรงเรียน 1 คุณภาพ) ระยะที่ 1  (คณะกรรมการฯ จำนวน 5 ชุด) จำนวนทั้งสิ้น 37 โรงเรียน ได้แก่ อ.พาน (13)  อ.แม่สรวย (7)  อ.เวียงป่าเป้า (7) อ.แม่ลาว (5)  อ.ป่าแดด (5)
ดูภาพกิจกรรม
1. คณะกรรมการชุดที่ 1 (วันที่ 7 มีนาคม  /  วันที่ 8 มีนาคม
2. คณะกรรมการชุดที่ 2 (วันที่ 7 มีนาคม  /  วันที่ 8 มีนาคม)
3. คณะกรรมการชุดที่ 3 (วันที่ 7 มีนาคม  /  วันที่ 8 มีนาคม)
4. คณะกรรมการชุดที่ 4 (วันที่ 7 มีนาคม  /  วันที่ 8 มีนาคม)
5. คณะกรรมการชุดที่ 5 (วันที่ 7 มีนาคม  /  วันที่ 8 มีนาคม)

Comments