ประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2559

โพสต์17 ส.ค. 2559 01:46โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2559 05:45 ]
14 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2559  :  คณะกรรมการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล จำนวน 35 โรงเรียน
    1. ประเมินเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบดีประจำตำบล   จำนวน 17 โรงเรียน ได้แก่ โป่งน้ำร้อนวิทยา บ้านทุ่งม่าน บ้านโป่งเทวี เจดีย์หลวงวิทยา สันกลางวิทยา บ้านแม่พริก บ้านแม่ต่ำ ธารทองวิทยา (ป่ารวก) พานพสกสวัสดิ์ บ้านกล้วย บ้านฝั่งตื้น บ้านสันติวัน เวียงห้าววิทยา อนุบาลจอมหมอกแก้ว ชุมชนทุ่งป่าแดด บัวสลีวิทยาและโรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง)
    2. ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล จำนวน 18 โรงเรียน ได้แก่ เวียงผาวิทยา บ้านโป่งนก อนุบาลเวียงป่าเป้า ป่างิ้ววิทยา อนุบาลแม่สรวย บ้านห้วยไคร้ บ้านโป่งแดง สันหนองควาย  เจริญเมืองวิทยา ทานตะวันวิทยา  ห้วยส้านยาววิทยา โป่งแพร่วิทยา ชุมชนป่าก่อดำ  บ้านป่าแงะ บ้านป่าสักพัฒนา บ้านวังวิทยา และโรงช้างวิทยา

       (คลิกรูปภาพเพื่อดูทั้งหมด)
Comments