ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารฯ, จัดข้อสอบอ่าน-เขียน ป.1-4

โพสต์20 ก.พ. 2560 05:33โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
20 กุมภาพันธ์ 2560 :

    1. ตัวแทนศึกษานิเทศก์ (คณะกรรมการ) ประเมินผลการปฏิบัติงานสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 5 อำเภอ
    2. จัดข้อสอบการอ่าน การเขียน ป.1-4  แยกตามศูนย์เครือข่ายฯ เพื่อเตรียมการจัดสอบในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 

ภาพกิจกรรม
Comments