นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาเรียนร่วม ปีการศึกษา 2559

โพสต์15 มี.ค. 2560 00:55โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2560 02:30 ]
https://goo.gl/photos/T7X6sBLt7bDUA1Un9
14 มีนาคม 2560

   1. นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาเรียนร่วม  โรงเรียนที่ได้รับอนุมัติคูปองการศึกษา ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนร่องธารวิทยา และโรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก)  อ.พาน 
Comments