ประชุมแข่งขันทักษะฯ และประเมิน (คัดกรอง) สถานศึกษาพอเพียงฯ

โพสต์14 ก.ย. 2560 03:17โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 14 ก.ย. 2560 19:20 ]

14 กันยายน 2560 : 
ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ และประเมิน (คัดกรอง) สถานศึกษาพอเพียงฯ
คณะกรรมการคัดกรองผล
การปฏิบัติที่เป็นเลิศสถานศึกษาพอเพียง
https://photos.app.goo.gl/vgTyaVbeaYkSfn1n1

1. ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ปีการศึกษา 2560 
ช่วงเช้า : ระดับประถมศึกษา  มีนายประถม  เชื้อหมอ เป็นประธานพิธีิเปิด  มีครูทำหน้าที่กรรมการตัดสินการแข่งขันระับประถมศึกษา  จำนวนทั้งสิ้น 350 คน  
ช่วงบ่าย : ระดับมัธยมศึกษา  มีครูทำหน้าที่กรรมการตัดสินระดับมัธยมศึกษา จำนวน 285 คน

 (คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด)


https://photos.app.goo.gl/JQ1t2fe0HiDbbmYN2

2.  คณะกรรมการคัดกรองผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศสถานศึกษาพอเพียง (Best Practice) ระดับภูมิภาค รอบที่ 2  ประกอบด้วย นายจรัส ลำทา  ผอ.โรงเรียนเชียงกลาง (ประชาพัฒนา)  สพม.เขต 37 (น่าน) นายสังวาร  เอ็บมูล ผอ. ร.ร.ราชประชานิเคราะห์ สพป.อุดรดิตถ์ เขต 2  นางสาวรัชนี  สาภรัตนทอง  ศน. สพป.เชียงใหม่ เขต 3  นางสาวจุฑาธิบดิ์ กุลดี และนางวรลักษณ์ จันทร์เนตร ศน. สพป.เชียงราย เขต 2  ดำเนินการคัดกรองฯ ร.ร.ป่าแดงวิทยา  อ. พาน

(คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด)


  


Comments