ติดตามการจัดการเรียนร่ว/ประเมินห้องสมุดต้นแบบ สพฐ. ประจำปี 2561

โพสต์9 ต.ค. 2561 03:39โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2561 03:55 ]
29 สิงหาคม 2561 :  1. ประเมินห้องสมุดต้นแบบ สพฐ. ประจำปี 2561
 : โดย
 ศน.พรทิพา พุทธวงค์  ศน.ธิดาจันทร์ ทะปาละ  ศน.รัษฎา อภิวงค์งาม และ ศน.จตุพล อุปละ   ณ โรงเรียนป่าแดงวิทยา และโรงเรียนบ้านเหมืองง่า  อ.พาน 


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
https://lh3.googleusercontent.com/pY4ZYXJGw5QO9ASwkLPsBNjXG8fO39VjJToBtNpP-b-5zyDgznsyf5QVJmQd-voO9DLEGaTPcd_I-5oyu_Ly5rZq7Rxzay7D8PGkvEDY_PxEsXgcQ3KH9pZDuRa5JsXNkbTsP2PN0GvEEh_M0gITMDt7mpEhhIMTxitcqZSCafKpP65MnaSG2w6G4ffFPiGfJY2F6AUqkFqIRVAsPvp58_9vIXYrINSHPPguKskk-wSn2wdb3Rv5uq1pfaYVzT3MU-MQSg6mm_ipUjYdbOXSBfiY16HET0_2OU-fEbsG0hjZzgH_QD6hE5JCN6s--Wg8d3My4TvmkhQGinX_FLJBCmWBlolobc9d8Efd9webcqcOV0Oj8fRcQIn_JOYqM7M3EuHmZbrKi225QHEPpfT98r9D40AIJerssj3w4l5M6oihaQrEJjMGUmO1XbkuyiKOs94FTOWIcra2-6qMiYrD1_aXbm-LBM2txV2t_K6vwYUmjazAflo2oulgk4ZtaIXOFtQrUJJyaChGtdHYmfa2hDtdBRbjEANqHZ1az4eMLpDGq5JPFp5P8bHYU8xkchzHq7KtDLxtaqU-DH7GDS1gwSh_Y1L5Qs5L_mFMVJ7cLq2PlKX_4I1Oe-4W1ztl7fkl=w960-h720-no

2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรวม อ. ป่าแดด  :  ได้แก่ กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม และเมินผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้   มี ดร. ณัฏฐกันย์  ใจกันทา รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2  เป็นประธานพิธีเปิด  มี ศน.นงคราญ ชัยพงษ์ และณภัทร จันทรา  ร่วมกิจกรรมฯ  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่าแงะ อ.ป่าแดด 


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)


Comments