ประเมินห้องสมุดต้นแบบ ปีการศึกษา 2560

โพสต์14 ส.ค. 2560 08:51โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2560 06:45 ]
8-10 สิงหาคม 2560 : ประเมินห้องสมุดต้นแบบ ปีการศึกษา 2560

https://goo.gl/photos/yCb4jZX3chs4PDFC8


8 สิงหาคม 2560
 : ประเมินห้องสมุดต้นแบบ  ณ โรงเรียนบ้านโป่ง  บ้านฝั่งตื้น และ
บ้านผาบ่องฯ  โดย ศน.พรทิพา  พุทธวงค์  ศน.อนุรักษ์ พรมเลข  และ ศน. บัณฑิต ไชยวงค์


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
https://goo.gl/photos/vaDuWEYSaiyQY5kz9


9 สิงหาคม 2560
 : ประเมินห้องสมุดต้นแบบ ณ โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ  บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์)  
โดย ศน.พรมเมือง  เทวตา ศน.พรทิพา พุทธวงค์ และ ศน. อนุรักษ์  พรมเลข


(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
https://goo.gl/photos/wwhgzvyiZyVncHKQ6


10 สิงหาคม 2560
 : ประเมินห้องสมุดต้นแบบโรงเรียนบ้านเลาลี และบ้านสันก้างปลา  
โดย ศน.พรทิพา พุทธวงค์  ศน. อนุรักษ์  พรมเลข และ ศน.ธิดาจันทร์  ทะปาละ
 

(คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)Comments