ประเมินห้องสมุด/โรงเรียนในฝัน/สถานศึกษาพอเพียง

โพสต์16 ส.ค. 2560 07:28โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 17 ก.ย. 2560 01:01 ]
16 สิงหาคม 2560 : คณะกรรมการประเมินการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการของโรงเรียน 3 รายการ ดังนี้


https://goo.gl/photos/aiZq7irXpgcmkLaeA1. ประเมินห้องสมุดโรงเรียน : คณะกรรมการประเมินห้องสมุดโรงเรียน เพื่อคัดเลือกเป็นห้องสมุดต้นแบบของสำนักงานเขตพื้นที่ (สัปดาห์ที่ 2)  ประกอบด้วย ศน.พรทิพา พุทธวงค์  ศน.อนุรักษ์ พรมเลข และ ศน.รัษฎา  อภิวงค์งาม   ณ โรงเรียน ร.ร.ทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา ป่างิ้ววิทยา และบ้านฮ่างต่ำ อ.เวียงป่าเป้า


(คลิกรูป เพื่อดูทั้งหมด)
https://goo.gl/photos/ZjGhyw3oYbQR2oF7A2. ประเมินโรงเรียนในฝัน :  คณะกรรมการประเมินโรงเรียนในฝัน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32 (บ้านสาขันหอม) และโรงเรียนบ้านโฮ่ง อ.เวียงป่าเป้า

(คลิกรูป เพื่อดูทั้งหมด)
https://goo.gl/photos/2CaucLgCHhrrAvcG63. ประเมินสถานศึกษาพอเพียง :  คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง   ประกอบด้วย ผอ.สมเพชร ยาละ ผอ.กศน.อ.เวียงแก่น  ศน.จุฑาธิบดิ์ กุลดี และ ศน.เสาร์วลักษณ์ นันทชัยบัว  ณ โรงเรียนบ้านหัวฝาย อ.แม่สรวย


(คลิกรูป เพื่อดูทั้งหมด)
Comments