ประเมินห้องสมุด/โรงเรียนในฝัน/สถานศึกษาพอเพียง

โพสต์15 ส.ค. 2560 05:50โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2560 06:47 ]
15 สิงหาคม 2560 : คณะกรรมการประเมินการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการของโรงเรียน ดังนี้

https://lh3.googleusercontent.com/SisjOMf6TPe_jvb2qXd4Ak0Iok0tNpLEoT-4FjeafDadH5K8qHXFD9H-zjA57dJxz6kCLfmaLpNM4TjG1Y9DkNd2ynAEATEsmAgxpWPSKhYjVSyL-OykqmXJtOjN6p_OxkfaK4_5B47mBrxpvwG9s577RQXE2OzFtQdBylELSfZuyn3Wc0GAUhlItt99ut5ljs-X5pvCyGhuyPYWbe0AqZ7t9qAAh5KJ4hSRqr1Xq7J31jU8CpDmgigchtuWmhQBk_zzexUMAEaw9PYl6YKKGyd1GDLXAbG0a3jiwcYr1CMly2GfLBbTcc4z_8Rk3P1o8TTb345WOQBphzK1Dn_-adDvKRirrbEkjosue67zwCZLZ5AsSvzH-Smuwx-Lgp19FGlHykw75HmKaO0RwCqKA1MgmK6Q8ooPuX2ApBP0hhJt-NwmOBz_BcCQRwhlu75reSvVnp2C1JSg-lgRtoov9mt5IZf0aZ1mB_8y-apPJ77b_FCQHRs4eVgug6V3t2EjtBSU9ABT6q_LcFixO_vA_BqLXZL7uIKOghIN-q7zunJNUvhQQJF3gxDL0KyX6LcxkAU7nPeBpYWHCcGrNa4QOWspXeDVIyc02p9F_qgbNd1Q70ohAl8G=w1341-h1005-no


1. ประเมินห้องสมุดโรงเรียน : คณะกรรมการประเมินห้องสมุดโรงเรียน เพื่อคัดเลือกเป็นห้องสมุดต้นแบบของสำนักงานเขตพื้นที่ (สัปดาห์ที่ 2)  ประกอบด้วย ศน.พรทิพา พุทธวงค์  ศน.อนุรักษ์ พรมเลข และ ศน.ธิดาจันทร์  ทะปาละ   ณ โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ และโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อ.แม่สรวย


(คลิกรูป เพื่อดูทั้งหมด)https://goo.gl/photos/JMyywGy5uxCSw9ZL6


2. ประเมินสถานศึกษาพอเพียง :  คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านดอนสลี อ.แม่สรวย


(คลิกรูป เพื่อดูทั้งหมด)
https://goo.gl/photos/JMyywGy5uxCSw9ZL6


3. ประเมินโรงเรียนในฝัน
 :  คณะกรรมการประเมินโรงเรียนในฝัน ณ โรงเรียนบ้านอนุบาลแม่ลาว 
และโรงเรียนปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)


(คลิกรูป เพื่อดูทั้งหมด)Comments