ประชุมวางแผนเตรียมการยกระดับกลุ่มสี

โพสต์27 ธ.ค. 2560 00:56โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://photos.app.goo.gl/ry6jTf3ujU0AHfJx2
22 ธันวาคม 2560 
:
 ประชุมวางแผนเตรียมการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกลุ่มสีแดง (มีคะแนนผลสอบโอเน็ท ป.6 และ ม.3 เฉลี่ยรวมทุกสาระฯ ต่ำเฉลี่ยของเขตพื้นที่เกิน - 4.0 ลงไป)   โดยคณะกรรมการดำเนินงานเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกลุ่มสี ประกอบด้วย ผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ (ผอ./รอง ผอ.เขตพื้นที่ฯ  ผู้บริหารโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ทุกคน) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป
Comments