ประชุมวางแผนเตรียมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560

โพสต์14 พ.ค. 2560 23:40โดยสุวิทย์ บั้งเงิน
https://goo.gl/photos/ZMFVrGuy4rtnDES58
15  พฤษภาคม 2560
:
คณะศึกษานิเทศก์ ประชุมวางแผนเตรียมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560  มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การรับนักเรียน 3 ขวบ  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การนิเทศ/ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันเปิดภาคเรียน  การดำเนินงานตามนโยบาย สพฐ., สพป.เชียงราย เขต 2 (2 สค ชร 2)  และประเด็นจากแต่ละกลุ่มงาน เช่น การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  การนิเทศติดตามของ กตปน.  การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนตามโครงการต่างๆ (หลักปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียง  STEM Education ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้...) การศึกษาทางไกล (DLThailand) การจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม เป็นต้น          (คลิกรูปเพื่อดูทั้งหมด)
Comments