ประชุม Video Conference : มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ

โพสต์17 ก.ค. 2561 00:35โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2561 01:49 ]
https://photos.app.goo.gl/8bc47By8b5Ttk2DV8

4 กรกฎาคม  2561
- (เช้า) ประชุม Video Conference : มาตรฐานเขตพื้นที่ฯ  มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรายงานมาตรฐานตามตัวชี้วัดของเขตพื้นที่ฯ เข้าร่วมประชุมในครั้ง  นายจรัญ  แจ้งมณี เป็นประธาน และประเด็นอื่นๆ เช่นการคัดเลือกรักษาการตำแหน่ง ผอ.กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลฯ และอื่นๆ
- (บ่าย) ศึกษานิเทศก์ ประชุมประจำสัปดาห์  มีประเด็นได้แก่  การรายงานผลการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน การศึกษาดูงานฯ (สุพรรณบุรี/กาญจนบุรี/สมุทรสงคราม) การนิเทศ ติดตามบูรณาการฯ โดย สพฐ. (เขตพื้นที่และโรงเรียนบ้านโป่งแดง)  การประชุมผู้บริหารฯ  เป็นต้น
 
Comments