ประชุมติดตามและรายงานความก้าวหน้า Smart Trainer

โพสต์25 พ.ย. 2558 02:27โดยสุวิทย์ บั้งเงิน   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2558 03:01 ]
ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2558  ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 จำนวน 12 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามและรายงานความก้าวหน้าของ 
Smart Trainer  ในการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ  ประชุม ST AAR ครั้งที่ 1


Comments